Verusaturk GSYO faaliyete geçti.

Verusa Girişim Sermayesi A.Ş., SPK mevzuatına tabi sermaye yatırımlarında bulunmak amacıyla ‘’Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.” isimli bir şirketin kurulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur. SPK haftalık bülteninde yer alan kararda şu bilgiler verildi: "75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 6.000.000 TL başlangıç sermayeli Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanlı bir girişim sermayesi yatırım  ortaklığının kuruluşuna ilişkin esas sözleşmenin uygun görülmesi talebi olumlu karşılanmıştır.